Voorwaarden

Disclaimer
Deze website is eigendom van AJEWE Sport.
Bij het maken, samenstellen en verspreiden van informatie op deze site betrachten wij uiterste zorgvuldigheid. AJEWE Sport aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden en onvolkomenheden of voor eventuele gevolgen van enig handelen op grond van de aangeboden informatie op deze website.

Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een vervanging van persoonlijk advies. U wordt nadrukkelijk geadviseerd persoonlijk advies in te winnen voordat u enige actie onderneemt naar aanleiding van beschikbare informatie op de AJEWE Sport website.

Getoonde prijzen en collecties op deze website zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijzigingen onderhevig . Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd of in enige vorm worden gedistribueerd, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van AJEWE Sport.
 
Cookies
Wij gebruiken cookies voor onze statistieken, bv middels Google Analytics.
 
 
AJEWE 4504-div1